Zaznamenané rekordy v Moste pri Bratislave

Aktualizované: @ 25/06/2017 22:50 - next update at 22:55  
Veličina: Aktuálne: Včera: Tento mesiac: Tento rok: Rekord:
Teplota: Warmer 0.3°C than last hour.
Thermometer Priemer:
Najvyššia
teplota:
Najnižšia
teplota
18.8°C
21.8°C
31.0°C
13:34
16.1°C
04:45
 
23.8°C
32.6°C
16:53
13.5°C
04:56
 
20.3°C
43.0°C
Jún-2
6.0°C
Jún-8
 
8.3°C
43.0°C
Jún-2
-15.9°C
Jan-7
 
n/a
43.0°C
22/06/2017
-15.9°C
07/01/2017
Pocitová teplota:
Wind Chill Minimálna
pocitová teplota:
18.8C°C
16.1°C
04:45
 
13.5°C
04:56
 
6.0°C
Jún-8
 
-15.9°C
Jan-7
 
-15.9°C
07/01/2017
Teplotný index:
Heat Index Najvyšší
teplotný index:
18.8C°C
30.9°C
13:33
 
32.9°C
18:48
 
47.8°C
Jún-2
 
47.8°C
Jún-2
 
47.8°C
22/06/2017
Solar Radiation: W/m2
Solar Maximum
Solar:
Sunshine Hrs:
0
-1
00:00 Hrs
0 %
-1.0
00:00 Hrs
 
0.0
Máj-2
00:00 Hrs
Sunrise:
0.0
Máj-2
00:00 Hrs
07:59
0.0
22/05/2015
n/a
UV:  None
UV Maximum
UV:
0.0
-1.0
01:00
 
-1.0
 
0.0
Máj-2
 
0.0
Máj-2
 
0.0
22/05/2015
Odparovanie:
Evapotranspiration Odparovací index:1
0.0 mm
n/a
0.0 mm
n/a
0.0 mm
6.9 mm 6.9 mm water in excess of what evaporated this month.
 
n/a
Last 7-Days
1.4 mm 1.4 mm water in excess of what evaporated in last 7 days.
Zrážky/Sneh:2
Rain or Snow Melt Zrážky:
Dni s zrážkami:
Intenzita za 24h:
5.4 mm
0.0 mm
n/a
n/a
0.00 mm /h
0.0 mm
n/a
n/a
 
6.9 mm
2 x
16.5 mm
 
6.9 mm
1 x
16.5 mm
 
n/a
3 x
20.4 mm
Veličina: Aktuálne: Včera: Tento mesiac: Tento rok: Rekord:
Vlhkosť:  
Humidity Najvyššia
vlhkosť:
Najnižšia
vlhkosť:
100 %
100%
02:13
34%
12:47
 
100%
00:08
30%
16:11
 
100%
Jún-1
20%
Jún-1
 
100%
Jan-1
20%
Jún-1
 
100%
17/10/2016
10%
22/05/2015
Vietor: N
Wind Priemerná
rýchlosť vetra:
Priemerny náraz:
Najsilnejší
náraz:
Vzdialenosť
:
0.0 m/s
0.0 m/s
 
0.0 m/s m/s
0.0 m/s 14:49
0.00
Kilometrov
 
0.0 m/s
15:33
n/a
0.0 m/s
14:49
0.00
Kilometrov
 
0.0 m/s
Jún-1
0.0 m/s
0.0 m/s
Jún-1
0.00
Kilometrov
 
0.0 m/s
Jan-1
0.0 m/s
0.0 m/s
Jan-1
0.00
Kilometrov
 
Max: Φ3.2 m/s
18/11/2015
n/a
6.7 m/s
18/11/2015
132.8 Kilometrov
14/09/2015
Tlak: Rising 0.6 °C/hr
Barometer Najvyšší
tlak:
Najnižší
tlak:
1014.6 hPa
1015.4 hPa
09:04
1012.7 hPa
15:00
 
1018.1 hPa
06:37
1013.1 hPa
19:58
 
1024.9 hPa
Jún-1
1004.7 hPa
Jún-1
 
1038.8 hPa
Jan-19
835.5 hPa
Jún-1
 
1042.8 hPa
06/02/2016
835.5 hPa
15/06/2017