Naše stanice: Most pri Bratislave | Zliechov | Čičmany | Stupava | Bratislava - Dúbravka | Bratislava - Čunovo | Bratislava - Petržálka | Trnovo

"Vesmírne počasie" pozorovania a predpovede

Aktuálne obrázky Slnka


SOHO EIT 304
Click for time-lapse image of the sun
SOHO EIT 284
SOHO EIT 284 image of the sun
"Mauna Loa" solárny snímok
Latest Mauna Loa image of the Sun

Slnko je monitorované pre výskyt slnečných škvŕn a výronu koronálnej hmoty. EIT (Extreme ultraviolet Imaging Telescope) snímkuje solárnu atmosféru na rôznych vlnových dížkach, a preto zobrazuje solárny materiál rôznych teplôt.. Obrázky vlnovej dížky 304 sú materiáli o teplote 59 727 až 79 727 ° C. Obrázky o vlnovej dížke 171 majú 999 727 °C . Vlnovej dížky 195 korešpondujú s 1.5 miliona °C a vlnovej dížky 284 k 2 miliónom °C.

Aktuálne Solárne X-lúče a Solárny vietor


Solárny cyklus - postup
Graph showing current solar cycle progression
Solárny cyklus obnovený pomocou ISES predpovede.
Aktuálny solárny vietor
Graph showing Real-Time Solar Wind
Aktuálny solárny vietor získaný pomocou NASA's ACE satelitu.

Solárny Cyklus je vypočítaný z frekvencie tvorenia slnečných skvŕn na Slnku. Solárne minimum zaznamenané v roku 2008 - december. Solárne maximum je očakávané v máji 2013.

Solárny elektromagnetický tok
Graph showing Real-Time Solar X-ray Flux
Tento graf zobrazuje 3 dňový elektromagnetický tok delený po 5-tich minútach získaný pomocou SWPC primárneho a sekundárneho GOES satelitu.
Satellite Environment Plot
Graph showing Real-Time Satellite Environment Plot
The Satellite Environment Plot combines satellite and ground-based data to provide an overview of the current geosynchronous satellite environment.

Polárna žiara extrapólovaná z NOAA POES


Severný pól
Current Northern hemispheric power input map
Južný pól
Current Southern hemispheric power input map

Prístroje na NOAA Polar-orbiting Operational Environmental Satellite (POES) neustále monitorujú energetický tok tvorený protónmi a elektrónmi, ktoré spôsobujú polárnu žiaru. SWPC vyvinula technológiu, ktorá umožnuje merať tento tok počas preletu satelitu nad pólom (prelet trvá cca 25minút). Sila tohto žiarenia je značená na stupnici od 1 do 10.