Naše stanice: Most pri Bratislave | Zliechov | Čičmany | Stupava | Bratislava - Dúbravka | Bratislava - Čunovo | Bratislava - Petržálka | Trnovo
Požiarné nebezpečenstvo - vo výstavbe

Následujúci graf zobrazuje riziko vzniku lesného požiaru na základe údajov získaných pomocou meteorologickej stanice:


 • Vlhkosť vzduchu
 • Teplota vzduchu
 • Zrážok za posledných 24h
 • Maximálnej rýchlosti vetra  FWI graf


  Riziko požiaru - druh Popis
  Nízke riziko

  (Low Moderate)(Zelená)
  Palivo (drevo) je odolné voči podpáleniu od malých zdrojov tepla ale intenzívnejšíe zdroje tepla, ako sú blesky, môžu spôsobiť požiar hlavne pri spráchnivenom a vysušenom dreve. Požiar na otvorených lúkach môže horieť voľne pár hodín po daždi, ale v zarastených lesoch sa požiar šíri pomaly, nakoľko len tleje a takto výpáli len nepravidelné malé úzenia.
  Stredné riziko

  (Moderate) (Modrá)
  Požiar môže začať od mnohých náhodných podnetov , ale okrem požiaru spôsobeným bleskom je všeobecne vznik požiaru relatívne nízky. Požiar na otvorených lúkach sa bude šíriť pomerne rýchlo, vo veterných dňoch ešte rýchlejšie. Drevo ako palivo podporuje šírenie požiaru stredne, až stredne rýchlo. Oheň je miernej intenzity aj keď je dostatok paliva (drevo), ale suché drevo môže zvýšiť žiar ohňa. Takýto požiar sa s najväčšou pravdepodobnosťou nestane vážnym, a jeho kontrola je jednoduchá.
  Vysoké riziko

  (High) (Žltá)
  Všetky druhy palív (drevo, tráva) sú ľahko zápalné a požiar môže spôsobiť veľa podnetov. Iskra z táborových ohňov môže ľahko uniknúť a spôsobiť požiar. Požiar sa šíri rýchlo a zapálenie blízkych predmetov je pravdepodobné (praskanie dreva, iskra). Vysoká intenzita horenia je najme na svahoch, alebo pri koncentrácií ľahko horiacich palív (tráva, lístie). Požiar sa stane vážnym a jeho kontrola je ťažká, kým nie je úspešne spomalený počas jeho šírenia.
  Velmi vysoké riziko

  (Very High) (Oranžová)
  Požiar sa začne rýchlo a ihneď po jeho vzniku jeho intenzita nebezpečne rastie. Bodové požiare predstavujú veľké riziko. Spaľovanie napr. tráv sa ľahko vymkne kontrole a začne sa nebezpečne rýchlo šíriť pričom požiar naberá na sile a intenzite. Ak sa dostane k tuhým palivám (drevo) je veľmi obtiažne takýto požiar kontrolovať.
  Extrémne riziko

  (Extreme,Catastrophical) (Červená)
  Požiar sa začne rýchlo, jeho šírenie je bleskové a žiar intenzívny. Všetky požiare môžu prerásť do nebezpečných rozsahov. Prerastanie do intenzívneho horenia je rýchle, a tak takýto požiar môže spôsobiť aj malý podnet. Priamy útok proti požiaru je nemožný kôli vysokému žiaru, okrem zásahu ihneď po vzniku. Ak takýto požiar vznikne v lese, ihličnatých lesoch, je nekontrolovateľný. Jediné riešenie je brániť postupu a počkať, kým nedôjde palivo alebo sa nezmení počasie.

  FWI graf